TARPTAUTINIS KARALIENĖS JADVYGOS STUDIJŲ IR MOKYMO INSTITUTAS

APIE INSTITUTĄ

TKJSMI – tai viešoji įstaiga, įregistruota švietimo ir mokslo registre ir teikianti švietimo paslaugas, rengiant mokytojus bakalauro laipsniui gauti eksternu aukštojoje mokykloje, gaunant tos a. mokyklos valstybinį diplomą.

Šis institutas palaiko glaudžius ryšius su daugeliu Vakarų Europos universitetų, vadovaujasi ir dirba pagal vakarietiškus, pagrinde skandinaviškus studijų standartus.

TKJSMI teisinis pagrindimasTKJSMI savo veikloje vadovaujasi Švietimo Mokslo ir studijų, bei Neformaliojo Suaugusių švietimo įstatymais ir jų poįstatyminiais aktais.

Struktūriniai TKJSMI padaliniai • Atstovybės užsienyje
 • Salų dvaro Vasaros universitetas (kuriamas)
 • Specialybiniai fakultetai
 • Leidykla
 • Kvalifikacijos tobulinimo centras (išduodami sertifikatai)
 • Korepetitorių mokykla: parengimas iš įvairių dalykų baigiamiesiems abitūros egzaminams.
 • Suomilietukų mokykla - grįžusiems iš užsienio (ir ne tik), nemokantiems lietuvių kalbos 7-14 metų vaikams.

Studijų dalykai • Teisė (3m.)
 • Vertimas
 • Spec. pedagogika
 • Užsienio kalba

Paskaitos

 • Atskirų dalykų paskaitos ir susitikimas su dėstytojais dėl užduočių gavimo vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį savaitgalį pagal atskirą grafiką.

TKJSMI dėstytojai ir konsultantai

Programas rengia, dėsto ir konsultuoja Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojai, profesionalią patirtį turintys verslininkai, teisininkai, menininkai, muzikai ir kiti specialistai. Su visų dėstomų dalykų programomis galite susipažinti institute.

Atsiskaitymo forma


 • Testais (elektroniniu būdu)
 • Sesijų metu: žiemos – vasario mėn., vasaros – birželio mėn. – egzaminais

TKJSMI absolventų karjeros galimybės


 • Studijuoti pagal individualų planą.
 • Išmokti kvalifikuotai sukurti savo verslą ne tik po studijų baigimo, bet dar studijuojant..
 • Gauti nemokamas konsultacijas dėl verslo kūrimo.
 • Gauti rekomendacijas dėl studijų tęstinumo užsienyje.

 • Baigti studijas užsienyje.
 • Gauti sertifikatą pagal atskirus studijų modulius.
 • Išmokti dvi užsienio kalbas.
 • Atlikti praktiką užsienyje.
 • Praktika – Lietuvoje ir užsienyje. Trukmė 6-7 mėnesiai.

PRIĖMIMAS

Kas gali mokytis šiame institute?

Priimami asmenys su viduriniu, aukštesniuoju ir aukštuoju išsilavinimu, taip pat iš užsienio. Atvykusiems iš toli yra nakvynės galimybė.

Kada vyksta priėmimas?

Priėmimas vyksta visus metus. Amžius neribojamas.